Bảng vàng danh dự >> Học sinh giỏi tỉnh
Chọn năm học:
STTTên học sinhMôn họcLớpGiải
1 Nguyễn Thị Mai Liên Địa lí 11 N2 Khuyến khích
2 Vũ Lê Đức Anh Địa lí 11 N2 Khuyến khích
3 Dương Bảo Nam Khang Địa lí 12 N2 Nhì
4 Nguyễn Bùi Thanh Trúc Địa lí 11 Anh Nhì
5 Mai Phương Thảo Địa lí 12 Văn Ba
6 Nguyễn Thịnh Hưng Địa lí 11 Văn Ba
7 Nguyễn Đình Bảo Hóa học 12 Hóa Nhất
8 Lê Duy Tân Hóa học 11 Hóa Ba
9 Giản Thanh Sang Hóa học 12 Hóa Ba
10 Trịnh Hà Vân Anh Hóa học 12 Hóa Khuyến khích
11 Trần Tuấn Khải Hóa học 12 Hóa Khuyến khích
12 Trần Lý Nhật Hào Hóa học 11 Hóa Khuyến khích
13 Thái Đặng Quỳnh Anh Hóa học 11 Hóa Khuyến khích
14 Hồ Tấn Thành Hóa học 11 Hóa Khuyến khích
15 Trần Vân Khánh Hóa học 11 Hóa Khuyến khích
16 Dương Ngọc An Vy Lịch Sử 12 Văn Nhất
17 Trần Thị Thanh Mai Lịch Sử 12 Văn Nhì
18 Mai Thảo Linh Lịch Sử 11 Văn Ba
19 Trần Huỳnh Trúc Phương Lịch Sử 11 N2 Khuyến khích
20 Lâm Trúc Quỳnh Ngữ văn 12 Văn Nhất
21 Lê Quỳnh Anh Ngữ văn 12 Văn Nhì
22 Nguyễn Đoàn Hạnh Nhi Ngữ văn 11 Văn Nhì
23 Trần Thị Như An Ngữ văn 11 Văn Ba
24 Mang Gia Bảo Ngữ văn 11 Văn Ba
25 Trần Thụy Bình An Ngữ văn 12 N1 Khuyến khích
26 Trần Bảo Trân Ngữ văn 11 Văn Khuyến khích
27 Lê Nguyễn Hồng Kỳ Sinh học 11 Sinh Nhất
28 Nguyễn Gia Phúc Sinh học 11 Sinh Ba
29 Nguyễn Châu Kiệt Sinh học 11 Sinh Ba
30 Hà Phạm Thùy Dương Sinh học 11 Sinh Ba
31 Tôn Trần Phương Khanh Sinh học 11 Sinh Khuyến khích
32 Nguyễn Tuyết Nhi Sinh học 11 Sinh Khuyến khích
33 Đặng Lê Khánh Ly Sinh học 11 Sinh Khuyến khích
34 Nguyễn Đặng Yến Phương Sinh học 12 Sinh Khuyến khích
35 Châu Đặng Thùy Dương Sinh học 12 Sinh Khuyến khích
36 Hoàng Văn Thái Tiếng Anh 12 Anh Nhất
37 Nguyễn Phan Nhật Nguyên Tiếng Anh 10 Anh Nhì
38 Phạm Lê Bảo Cường Tiếng Anh 10 Anh Nhì
39 Nguyễn Hữu Quốc Thắng Tiếng Anh 12 Anh Nhì
40 Ngô Lê Ánh Linh Tiếng Anh 12 Anh Ba
41 Huỳnh Tuyết Nhi Tiếng Anh 11 Anh Ba
42 Huỳnh Công Tâm Tiếng Anh 11 Anh Ba
43 Lương Nguyễn Vân Khánh Tiếng Anh 11 Anh Ba
44 Nguyễn Ngọc Yến Phương Tiếng Anh 11 Anh Khuyến khích
45 Lương Đình Khánh Tiếng Anh 10 Anh Khuyến khích
46 Đoàn Nguyên Khang Tiếng Anh 11 Anh Khuyến khích
47 Phạm Nguyễn Thanh Tùng Tiếng Anh 10 Anh Khuyến khích
48 Nguyễn Dương Tường Vy Tiếng Anh 11 Anh Khuyến khích
49 Phan Tuấn Huy Tiếng Anh 12 Anh Nhất
50 Bùi Hữu Tùng Tin học 11 Tin Nhất
51 Phan Hoàng Phước Tin học 12 Tin Nhì
52 Võ Đặng Phương Thùy Tin học 12 Tin Nhì
53 Trần Vỹ Khang Tin học 12 Tin Ba
54 Nguyễn Cao Minh Tuấn Tin học 11 Tin Ba
55 Đinh Nho Hoàng Tin học 11 Tin Ba
56 Nguyễn Minh Đăng Tin học 12 Tin Khuyến khích
57 Phan Bình Nhẫn Tin học 11 Tin Khuyến khích
58 Phạm Quốc Duy Tin học 11 Tin Khuyến khích
59 Trần Minh Sơn Tin học 12 Tin Khuyến khích
60 Võ Nguyễn Nhật Duy Tin học 11 Tin Khuyến khích
61 Vương Nhật Tín Toán 12 Toán Nhất
62 Thái Gia Huy Toán 11 Toán Nhì
63 Đỗ Duy Khang Toán 12 Toán Nhì
64 Vương Nhật Hiển Toán 12 Toán Ba
65 Huỳnh Kiến Hào Toán 12 Toán Ba
66 Đoàn Ngọc Minh Châu Toán 11 Toán Khuyến khích
67 Lê Huỳnh Hoàng Huy Toán 11 Toán Khuyến khích
68 Trần Trọng Nhân Toán 11 Toán Khuyến khích
69 Phạm Trọng Tiến Toán 11 Toán Khuyến khích
70 Trương Công Nguyên Vật lí 12 Lý Nhất
71 Trương Minh Gia Phúc Vật lí 11 Lý Nhì
72 Lê Nguyễn Đình Khôi Vật lí 11 Lý Nhì
73 Nguyễn Đắc Bảo Khang Vật lí 12 Lý Nhì
74 Đào Anh Phúc Vật lí 12 Lý Ba
75 Lê Phú Cường Vật lí 11 Lý Ba
76 Triệu Bích Ngọc Vật lí 11 Lý Ba
77 Đoàn Huỳnh Thảo Ngọc Vật lí 12 Lý Ba
78 Đào Nguyễn Hoàng Sang Vật lí 11 Lý Khuyến khích
79 Nguyễn Anh Tín Vật lí 12 Lý Khuyến khích
Liên kết hữu ích