Thư viện điện tử >> Tài liệu tham khảo
Năm học:Môn học:Từ khóa:
STTTiêu đềMôn họcNăm họcTác giảNăm xuất bảnTải xuống
1
Mô tả: 

Tài liệu tham khảo ôn thi THPT Quốc gia 2017


Trắc nghiệm Toán 2017-Khối tròn xoay
Toán 2016-2017 Sưu tầm chọn lọc 2016
Mô tả: 

Tài liệu tham khảo ôn thi THPT Quốc gia 2017


hoang le kha download
2
Mô tả: 

Tài liệu tham khảo ôn thi THPT Quốc gia 2017


Trắc nghiệm Toán 2017-Khối đa diện
Toán 2016-2017 Sưu tầm chọn lọc 2016
Mô tả: 

Tài liệu tham khảo ôn thi THPT Quốc gia 2017


hoang le kha download
3
Mô tả: 

Tài liệu tham khảo ôn thi THPT Quốc gia 2017


Trắc nghiệm Toán 2017-Hàm số mũ, lũy thừa, logarit
Toán 2016-2017 Sưu tầm chọn lọc 2016
Mô tả: 

Tài liệu tham khảo ôn thi THPT Quốc gia 2017


hoang le kha download
4
Mô tả: 

Cuộc thi HSG đồng bằng Bắc bộ là một trong những cuộc thi có chất lượng hàng đầu hiện nay. Gởi đến các em các đề thi dùng cho khối 10 và 11. Cảm ơn các bạn đã đưa lên những bài tập này trên trang web của các bạn.


Đề thi HSG Đồng Bằng Bắc Bộ năm 2014-Các môn xã hội
Khác 2013-2014 2014
Mô tả: 

Cuộc thi HSG đồng bằng Bắc bộ là một trong những cuộc thi có chất lượng hàng đầu hiện nay. Gởi đến các em các đề thi dùng cho khối 10 và 11. Cảm ơn các bạn đã đưa lên những bài tập này trên trang web của các bạn.


hoang le kha download
5
Mô tả: 

Cuộc thi HSG đồng bằng Bắc bộ là một trong những cuộc thi có chất lượng hàng đầu hiện nay. Gởi đến các em các đề thi dùng cho khối 10 và 11. Cảm ơn các bạn đã đưa lên những bài tập này trên trang web của các bạn.


Đề thi HSG Đồng Bằng Bắc Bộ năm 2014-Các môn tự nhiên
Khác 2013-2014 2014
Mô tả: 

Cuộc thi HSG đồng bằng Bắc bộ là một trong những cuộc thi có chất lượng hàng đầu hiện nay. Gởi đến các em các đề thi dùng cho khối 10 và 11. Cảm ơn các bạn đã đưa lên những bài tập này trên trang web của các bạn.


hoang le kha download
6
Mô tả: 

một số bài toán bất đẳng thức ôn tập trước kì thi đại học
Toán 2012-2013 Trịnh Văn Bé Ba 2013
Mô tả: 

hoang le kha download
7
Mô tả: 

khai thác một bất đẳng thức quen thuộc
Toán 2012-2013 Huỳnh Quốc Hào + Nguyễn Minh Hoàng 10 T 2013
Mô tả: 

hoang le kha download
8
Mô tả: 

Các cách giải 01 câu hình học hay trong đề thi ĐH khối A năm 2012


Phân tích 1 câu hình học trong đề thi ĐH 2012
Toán 2012-2013 Nguyễn Thành Bửu 2013
Mô tả: 

Các cách giải 01 câu hình học hay trong đề thi ĐH khối A năm 2012


hoang le kha download
9
Mô tả: 

Hỗ trợ các em học sinh giải quyết dạng bài toán về góc trong hình học giải tích phẳng


Góc giữa hai đường thẳng
Toán 2012-2013 Nguyễn Thành Bửu 2013
Mô tả: 

Hỗ trợ các em học sinh giải quyết dạng bài toán về góc trong hình học giải tích phẳng


hoang le kha download
10
Mô tả: 

Cấu trúc đề thi học kì do Sở GD ban hành


Cấu trúc đề thi Học kỳ Khối 12
Khác 2012-2013 Sở GD&ĐT
Mô tả: 

Cấu trúc đề thi học kì do Sở GD ban hành


hoang le kha download
11
Mô tả: 

Điều lệ trường THPT
Khác 2012-2013
Mô tả: 

hoang le kha download
12
Mô tả: 

Bài tập Excel
Tin học 2012-2013 Trương Thành Nhân
Mô tả: 

hoang le kha download
13
Mô tả: 

Bài tập Excel
Tin học 2012-2013 Trương Thành Nhân
Mô tả: 

hoang le kha download
14
Mô tả: 

Bài tập Excel về nhà
Tin học 2012-2013 Trương Thành Nhân
Mô tả: 

hoang le kha download
15
Mô tả: 

bài tập Excel
Tin học 2012-2013 Trương Thành Nhân
Mô tả: 

hoang le kha download
16
Mô tả: 

Các dạng bài tập


Tài liệu Exel (tiếp theo)
Tin học 2012-2013 Trương Thành Nhân 2012
Mô tả: 

Các dạng bài tập


hoang le kha download
17
Mô tả: 

Nội dung lý thuyết


Tài liệu Exel
Tin học 2012-2013 Trương Thành Nhân 2012
Mô tả: 

Nội dung lý thuyết


hoang le kha download
18
Mô tả: 

Đây là biểu mẫu báo cáo của Tổ chuyên môn hàng tháng


Biểu mẫu báo cáo tổ chuyên môn
Khác 2012-2013
Mô tả: 

Đây là biểu mẫu báo cáo của Tổ chuyên môn hàng tháng


hoang le kha download
19
Mô tả: 

                    Mỗi dân tộc sinh ra trên thế giới đều có một truyền thống văn hóa riêng, tạo thành cái gọi là bản sắc văn hóa - dân tộc.

          Truyền thống văn hóa bao gồm một quá trình tích hợp lâu dài, từ đời này sang đời khác, những yếu tố tích cực của văn hóa cộng đồng làm nên sự tồn tại và phát triển của dân tộc đó. Sự tích hợp này luôn đi song song với sự sàng lọc, chọn lựa, loại trừ trong nội bộ hệ thống và trong sự tiếp thu các yếu tố du nhập từ bên ngoài. Có những yếu tố văn hóa chỉ tồn tại nhất thời, nhưng cũng có những yếu tố văn hoá có sức sống bền lâu cùng với sự trường tồn của dân tộc. Nó hoá thân vào đời sống, vào tâm linh, vào nếp sống suy nghĩ của cả dân tộc.

...


Ngôn ngữ và những đặc trưng văn hóa ngôn ngữ
Ngữ văn 2011-2012 Nguyễn Thị Ngọc Hân
Mô tả: 

                    Mỗi dân tộc sinh ra trên thế giới đều có một truyền thống văn hóa riêng, tạo thành cái gọi là bản sắc văn hóa - dân tộc.

          Truyền thống văn hóa bao gồm một quá trình tích hợp lâu dài, từ đời này sang đời khác, những yếu tố tích cực của văn hóa cộng đồng làm nên sự tồn tại và phát triển của dân tộc đó. Sự tích hợp này luôn đi song song với sự sàng lọc, chọn lựa, loại trừ trong nội bộ hệ thống và trong sự tiếp thu các yếu tố du nhập từ bên ngoài. Có những yếu tố văn hóa chỉ tồn tại nhất thời, nhưng cũng có những yếu tố văn hoá có sức sống bền lâu cùng với sự trường tồn của dân tộc. Nó hoá thân vào đời sống, vào tâm linh, vào nếp sống suy nghĩ của cả dân tộc.

...


hoang le kha download
20
Mô tả: 

5 cách học lập trình nhanh
Tin học 2011-2012
Mô tả: 

hoang le kha download
21
Mô tả: 

Hướng dẫn ghi hồ sơ thi ĐH - CĐ


Hướng dẫn ghi hồ sơ thi ĐH - CĐ
Khác 2010-2011 Nguyễn Thành Bửu 2011
Mô tả: 

Hướng dẫn ghi hồ sơ thi ĐH - CĐ


hoang le kha download
22
Mô tả: 

Cách giải 1 dạng phương trình vô tỉ trong đề thi Đại học - Cao đẳng


Cách giải một dạng phương trình vô tỉ
Toán 2010-2011 Nguyễn Thành Bửu 2011
Mô tả: 

Cách giải 1 dạng phương trình vô tỉ trong đề thi Đại học - Cao đẳng


hoang le kha download
23
Mô tả: 

Bộ câu hỏi Sở GD&ĐT Tây Ninh phát hành, kèm đáp án


Bộ câu hỏi trắc nghiệm HK2_Sinh 12
Sinh học 2010-2011 Sở GD&ĐT 2011
Mô tả: 

Bộ câu hỏi Sở GD&ĐT Tây Ninh phát hành, kèm đáp án


hoang le kha download
24
Mô tả: 

Bộ câu hỏi Sở GD&ĐT Tây Ninh phát hành, kèm đáp án


Bộ câu hỏi trắc nghiệm HK2_Lý 12
Vật lí 2010-2011 Sở GD&ĐT 2011
Mô tả: 

Bộ câu hỏi Sở GD&ĐT Tây Ninh phát hành, kèm đáp án


hoang le kha download
25
Mô tả: 

Bộ câu hỏi Sở GD&ĐT Tây Ninh phát hành, kèm đáp án


Bộ câu hỏi trắc nghiệm HK2_Hóa 12
Hóa học 2010-2011 Sở GD&ĐT 2011
Mô tả: 

Bộ câu hỏi Sở GD&ĐT Tây Ninh phát hành, kèm đáp án


hoang le kha download
26
Mô tả: 

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sở phát hành, có kèm đáp án


Bộ câu hỏi trắc nghiệm HK2_Tiếng Anh 12
Tiếng Anh 2010-2011 Sở GD&ĐT 2011
Mô tả: 

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sở phát hành, có kèm đáp án


hoang le kha download
Liên kết hữu ích