Tin tức >> Tin về đoàn thanh niên

Hướng nghiệp "Đường vào đại học" (20/11/2011)

Nhằm giúp học sinh trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha có được cơ hội hướng nghiệp thực tế từ sự chia sẻ và kinh nghiệm chọn trường, chọn ngành, kinh nghiệm thi và môi trường đại học từ các anh chị cựu học sinh Hoàng Lê Kha; Tạo cầu nối giao lưu bổ ích giữa các thế hệ cựu học sinh – học sinh trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha

Hội cựu học sinh kết hợp với đoàn trường tổ chức hướng nghiệp " Đường vào đại học" 2011
- Thời gian: 7:15 – 11:30 sáng ngày 27/11/2011 (7:30 chính thức bắt đầu);
 
- Địa điểm: Hội trường trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha.
Mời các em học sinh khối 12 và các em quan tâm đến tham dự!

Liên kết hữu ích