Trao giải thưởng Lê Quý Đôn (24/7/2012)

Sở giáo dục và Đào tạo Tây Ninh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi đạt giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2011-2012:
- Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 31/7/2012
- Địa điểm: Hội trường A Sở giáo dục và Đào tạo

Nội dung chi tiết xem ở các tập tin đính kèm

 

Liên kết hữu ích