Kế hoạch công tác tháng 8/2014 (26/3/2019)

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2014

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

-          Kỷ niệm 20 năm chuyên Hoàng Lê Kha và khai giảng năm học mới (30/8/2014);

-          Xong tập san / xong triễn lảm hình ảnh / xong một số hạng mục chính phòng truyền thống;

-          Tập dượt đội Văn nghệ;

-          Khen thuởng HS thủ khoa tốt nghiệp THPT, thủ khoa, á khoa đại học và HS đậu đại học;

-          Thực hiện chương trình năm học mới từ 11/8/2014;

-          Tiếp tục thực hiện các công tác chuyên môn. Kiện toàn công tác tổ chức, kế hoạch năm học;

-          Một số công tác trọng tâm của năm học (giải pháp chính);

-          Họp CMHS đầu năm;

 

 

Tuần/Thứ

00

00

01

02

03

2

28/7: Tập trung HS 10 – Tổ chức lớp- Vệ sinh lớp – Bồi dưỡng theo KH (suốt tuần).

 

 

04/8: SHDC

- SH ĐL truờng THPT, Quy chế truờng chuyên, Nội quy, ATGT.- Bồi dưỡng theo KH (suốt tuần).

- Họp liên tịch

- Đoàn chuẩn bị nhân sự cho đội Văn nghệ (Ms Dương, Mr Thế Hà)

- Tham dự “Gặp gỡ Toán học 2014” tại TPHCM (1GV, 6HS – suốt tuần)

11/8: SHDC

Bồi dưỡng theo KH (suốt tuần).

- Dạy học theo TKB (suốt tuần).

- Họp BTC Lễ Kỷ niệm

18/8: SHDC

- KỶ NIỆM CMT8

- Dạy học theo TKB (suốt tuần).

- Họp BTC Lễ Kỷ niệm

25/8: SHDC

- Dạy học theo TKB (suốt tuần).

- Liên hệ muợn cờ/ hồng kỳ….

- Họp BTC Lễ Kỷ niệm

- Duyệt phụ cấp ưu đãi HKI

3

29/7: Vệ sinh truờng lớp (suốt tuần)

 

05/8

- Xin giấy phép in tập san nhân 20 năm.

- Phân lớp cận chuyên (dán thông báo và đưa lên website);

- 5 GV chấm bài giảng e.learning (đến hết 7/8)

12/8: Học theo TKB

19/8: Học theo TKB

 

26/8: Học theo TKB

4

30/7: Chuẩn bị TKB.

06/8: 2 GV Sinh học nhận thiết bị tại TPHCM

- Họp duyệt đề tài (Mr Quốc)

 

13/8: Học theo TKB

20/8: Học theo TKB

27/8: Học theo TKB

5

31/7: QĐ phân công TTCM/ TPCM

07/8: HỌC CHÍNH TRỊ HÈ

14/8: Học theo TKB

PHÁT HÀNH THƯ MỜI LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM

21/8: Học theo TKB

28/8: Xem xét lại toàn bộ điều kiện tổ cức lễ hội.

Trang trí sân lễ

6

01/8: Khối 12 học GDQP

08/8HỌC CHÍNH TRỊ HÈ

2GV dự Hội thảo KH về Toán tại Vĩnh Phúc (đến 10/8);

15/8: Học theo TKB

22/8: Học theo TKB

29/8: Tổng duyệt Lễ hội kỷ niệm ;

Tập kết và dàn dựng các loại CSVC

7

02/8: Khối 12 học GDQP

09/8: HỌC CHÍNH TRỊ HÈ

        HỌP CƠ QUAN

Lên danh sách khách mời lễ kỷ niệm 20 năm

16/8: Họp CMHS đầu năm

23/8: Học theo TKB

BỒI DƯỠNG TÂM LÍ HỌC CHO CBGV

30/8

LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM CHUYÊN HLK–KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

CN

03/8

10/8:  Thi nghề THPT

 

17/8

24/8: Hoàn thành tu sửa CSVC trong hè

31/8: Chuẩn bị lên danh sách cảm ơn các nhà hỗ trợ lễ kỷ niệm.

                                                                                                                                          Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                              NGUYỄN HỮU QUỐC

 

 

 

Liên kết hữu ích