Về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT (1/12/2016)

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

 

Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha thông báo đến các em học sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 như sau:

1. Từ ngày 28/11/2016 nhà trường sẽ thực hiện phát bằng tốt nghiệp THPT Quốc gia cho các học sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 tại phòng giáo vụ (gặp cô Sâm).

2. Khi đến nhận bằng tốt nghiệp cần hồ sơ, thủ tục như sau:

- Phải xuất trình thẻ học sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh của người được cấp văn bằng.

Trường hợp người được cấp văn bằng ủy quyền cho người khác đến nhận, hồ sơ gồm có như sau:

+ Giấy ủy quyền (mẫu giấy ủy quyền được kèm theo thông báo này);

+ Thẻ học sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh của người được cấp văn bằng (bản photo);

+ Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (bản photo) và giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp văn bằng (bản photo).

Nhà trường sẽ lưu giữ không thời hạn các hồ sơ này theo từng năm tốt nghiệp.

- Khi người đến nhận văn bằng, cơ sở giáo dục phải ghi đầy đ các mục trong sổ gốc cấp văn bằng và người nhận văn bằng phải ký nhận vào cả 02 quyển sổ gốc.

3. Các em học sinh cố gắng sắp xếp thời gian trực tiếp đến nhận bằng tốt nghiệp THPT quốc gia trong thời gian sớm nhất (trong tháng 12/2016).

 

4. Các bằng tốt nghiệp THPT Quốc gia từ năm 2015 trở về trước đã gửi về Phòng Khảo thí và CNTT Sở Giáo dục – Đào tạo Tây Ninh. Các em liên hệ trực tiếp Phòng KT-CNTT để nhận.

 

 

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích