Về việc xét danh hiệu nhà giáo ưu tú (1/12/2016)

Đề nghị Quý Thầy Cô xem tiêu chuẩn Quy định về xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú (file đính kèm). Thầy Cô đủ tiêu chuẩn, liên hệ Cô Mười chủ tịch Công đoàn để được hướng dẫn làm hồ sơ.

Hạn chót: Gửi hồ sơ để xét tại trường 13/1/2017

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích