Biểu mẫu đánh giá-thi đua (13/6/2017)

Tất cả Thầy cô thực hiện hồ sơ theo danh sách xét thi đua đã xét (đính kèm file), hạn chót nộp cho trường 15/6/2017 tại cô Trúc

 - Giáo viên thực hiện biểu mẫu theo các file đính kèm

- Các hình thức khen thưởng phải khai tối thiểu 2 năm liên tiếp (2015-2016 và 2016-2017)

o       Có đề tài  nghiên cứu đạt cấp ngành: 2 năm liên tiếp

o       Kèm theo Bản Đánh giá viên chức đạt: Xuất sắc (photo kèm theo)-2 năm

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích