Về việc mời đấu thầu dịch vụ căng tin tại trường năm học 2018 (27/7/2018)

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ Căng tin
tại trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm 2018

 
   

 

Căn cứ biên bản họp liên tịch ngày 09/7/2018 về việc tổ chức đấu thầu và định giá khởi điểm đấu thầu dịch vụ Căng tin, trông giữ xe học sinh tại trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha từ năm học 2018-2019;

Nay, trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (là đơn vị mời thầu) thông báo đến các đơn vị bên ngoài trường có nhu cầu đấu thầu dịch vụ Căng tin phục vụ ăn uống xin liên hệ tại văn phòng trường để đăng ký thủ tục tham gia đấu thầu. (Thông tin chi tiết liên hệ tại: Cô Trúc: 0972.609651, Cô Dương: 0908.055.244)

1. Nội dung đấu thầu:

Khai thác dịch vụ Căng tin tại trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Địa chỉ: Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại: 0276.3822860

2. Thời gian đăng ký:

Từ ngày thông báo đến 16g00’ ngày 08/8/2018.

3. Thời gian nộp hồ sơ và đóng lệ phí bảo đảm tham gia đấu thầu:

Từ ngày 01/8/2018 đến 16g00’ ngày 08/8/2018.

4. Thời gian, địa điểm mở thầu và công bố trúng thầu:

Vào lúc 08g30’ ngày 09/8/2018, tại phòng Hội đồng của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Người đăng ký tham gia đấu thầu phải trực tiếp tham gia đấu thầu theo đúng ngày, giờ quy định trên; trường hợp vắng có lý do chính đáng mà ủy quyền cho người khác tham gia đấu thầu phải có giấy ủy quyền được xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

5. Điều kiện tham gia đấu thầu:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) và người thân của CB-GV-NV trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (cụ thể là vợ hoặc chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng) không được tham gia đấu thầu.

- Người tham gia đấu thầu (nhà thầu) phải hoàn tất các thủ tục sau:

+ Nộp đầy đủ hồ sơ (theo quy định tại mục 6. Hồ sơ tham gia đấu thầu).

+ Nộp lệ phí hồ sơ và tổ chức đấu thầu: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng). Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký 01 bộ hồ sơ tham gia đấu thầu. Số tiền này nộp ngay khi mua hồ sơ tham gia đấu thầu và không hoàn lại.

+ Nộp lệ phí bảo đảm tham gia đấu thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Số tiền này sẽ được hoàn lại cho các nhà thầu theo mục 11. Sau khi hoàn tất đấu thầu, trường hợp vi phạm những quy định tại mục 13. Trường hợp vi phạm quy định khi đấu thầu sẽ không được hoàn lại số tiền này.

6. Hồ sơ tham gia đấu thầu:

- Đơn đăng ký tham gia đấu thầu (theo mẫu);

- Phiếu tham gia đấu thầu (theo mẫu);

- Danh sách người trực tiếp nấu ăn, cấp dưỡng: tối thiểu 03 người (theo mẫu);

- Phí bảo đảm tham gia đấu thầu: 5.000.000 đồng.

- 01 bản sao giấy CMND/CCCD của nhà thầu (có chứng thực);

- 01 bản sao sổ hộ khẩu của nhà thầu (có chứng thực);

- Giấy chứng nhận người trực tiếp nấu ăn, cấp dưỡng trong trường đã tham gia và hoàn thành khóa tập huấn về an toàn thực phẩm. (Bản sao có chứng thực)

- Hồ sơ minh chứng năng lực kinh doanh nếu có (Hợp đồng cung cấp dịch vụ căng tin ở các nơi đã từng làm lĩnh vực này, giấy xác nhận kinh nghiệm nơi đã từng làm,…)

7. Mức giá khởi điểm:

Căn cứ vào thực tế số lượng học sinh (khoảng hơn 900 học sinh cả 3 khối lớp, số lượng học sinh nội trú chưa xác định cụ thể) và điều kiện cơ sở vật chất của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Ban tổ chức đấu thầu thống nhất đưa ra mức giá khởi điểm như sau:

150.000.000 đồng/năm học (Một trăm năm mươi triệu đồng).

8. Hiện trạng mặt bằng và thời gian căng tin hoạt động:

- Mặt bằng căng tin đã được xây dựng sẵn, bố trí phía sau dãy phòng học của học sinh và gần khu nội trú học sinh. Bên nhận thầu sẽ tự trang bị các vật tư tài sản để phục vụ ăn uống cho học sinh, không được tự ý xây dựng, điều chỉnh làm thay đổi cấu trúc căng tin của trường.

- Thời gian căng tin hoạt động:

+ Khi chưa có học sinh nội trú: Từ 06g00’ đến 17g30’ (Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

+ Khi có học sinh nội trú: Căng tin phục vụ tất cả các ngày trong tuần (24/24 giờ)

- Các ngày tổ chức sự kiện của trường vào ngày khác hoặc ban đêm (ngày kiểm tra, ngày sinh hoạt chung,…) thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

- Các ngày nghỉ lễ trong năm học thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

9. Phương thức xét chọn người trúng thầu:

- Chỉ xét thầu đối với những người đủ điều kiện như đã nêu ở mục 5 và 6.

- Hình thức: Đấu thầu bằng cách bỏ phiếu kín.

+ Chỉ những người đã đăng ký tham gia đấu thầu mới được phép có mặt trong phòng đấu thầu.

+ Mỗi người tham gia đấu thầu sẽ tự ghi giá thầu của mình vào phiếu tham gia đấu thầu (theo đúng mẫu trong hồ sơ tham gia đấu thầu, bỏ vào phong bì dán kín) và chỉ được bỏ phiếu 01 lần.

+ Trong thời gian tiến hành đấu thầu, nhà thầu không được trao đổi với nhau, không được gây mất trật tự trong quá trình đấu thầu.

+ Ban tổ chức đấu thầu sẽ mở thầu công khai và công bố kết quả trúng thầu ngay khi chọn được nhà thầu.

- Phương thức chọn người trúng thầu: Nhà thầu có đầy đủ các giấy tờ quy định và có giá thầu cao nhất.

Trường hợp có nhiều nhà thầu đưa ra giá thầu cao bằng nhau thì việc chọn nhà thầu nào sẽ do Ban tổ chức đấu thầu quyết định dựa trên việc nhà thầu có nhiều kinh nghiệm, có nhiều thời gian hoạt động phục vụ ăn uống trong trường học.

Trường hợp người trúng thầu từ chối ký kết hợp đồng thì người đưa ra giá thầu cao liền kề tiếp theo sẽ là người trúng thầu. Trong trường hợp này, nếu có nhiều người cùng giá thầu thì Ban tổ chức đấu thầu sẽ cho những người này tiếp tục bỏ phiếu để xác định người có giá thầu cao hơn sẽ là người trúng thầu. Trường hợp người đưa ra giá thầu cao liền kề tiếp theo từ chối ký hợp đồng thì Ban tổ chức đấu thầu sẽ cho tiến hành đấu thầu lại.

10. Một số quy định đối với đơn vị trúng thầu:

- Bên trúng thầu có trách nhiệm phục vụ Căng tin tại trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha theo hợp đồng ký kết.

- Kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và nội quy trường học.

- Chịu trách nhiệm về con người, vật tư tài sản phục vụ cho Căng tin và có trách nhiệm sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, duy trì vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu vực Căng tin.

- Tuân thủ các điều khoản quy định trong Luật an toàn thực phẩm (Luật số 55/2010/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 17/6/2010) và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

- Các loại thức ăn, nước uống tại Căng tin phải qua kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (Có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm) và thực hiện lưu mẫu theo quy định.

- Phải có bảng niêm yết giá cả phù hợp, công khai đối với các loại thức ăn, nước uống bán tại Căng tin.

- Khi đã ký hợp đồng thì tất cả những người tham gia phục vụ Căng tin phải có giấy chứng nhận khám sức khỏe cấp huyện/thành phố trở lên công nhận.

- Tự chịu trách nhiệm về các khoản thuế đối với Nhà nước theo quy định.

- Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nếu xảy ra hư hỏng, bên trúng thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, phải khắc phục đúng như hiện trạng ban đầu.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu đơn vị trúng thầu vi phạm các quy định đã nêu ở trên, nhà trường sẽ làm việcnhắc nhở bằng biên bản đến lần thứ 3 thì nhà trường xử lý bằng hình thức chấm dứt Hợp đồng.

11. Sau khi hoàn tất đấu thầu:

- Đối với các nhà thầu không trúng thầu sẽ gặp bộ phận kế toán của trường để nhận lại số tiền bảo đảm tham gia đấu thầu đã đóng (5.000.000 đồng) trong ngày 10/8/2018.

- Đối với nhà thầu trúng thầu cũng sẽ gặp bộ phận kế toán của trường để nhận lại số tiền bảo đảm tham gia đấu thầu đã đóng (5.000.000 đồng) ngay sau khi ký hợp đồng và thực hiện theo các điều khoản ghi trong hợp đồng.

12. Việc ký hợp đồng:

- Khi đã trúng thầu, nhà thầu không được chuyển nhượng hợp đồng đã thuê cho người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì.

- Trong năm học 2018-2019, tình hình thực tế số lượng học sinh nội trú và thời điểm bắt đầu ở nội trú chưa có kế hoạch chi tiết nên Hợp đồng đấu thầu Căng tin này dự kiến thực hiện trong 01 năm học 2018-2019 (Hiệu lực từ ngày 09/8/2018 đến 31/5/2019). Trường hợp trường có tổ chức cho học sinh thực hiện bán trú (ở lại trường vào buổi trưa), trường với bên nhận thầu căng tin sẽ cùng bàn bạc, thỏa thuận cụ thể về vấn đề thực hiện nấu suất ăn trưa cho học sinh sau.

- Trong năm học 2019-2020, bên nhận thầu và nhà trường sẽ tiến hành thỏa thuận giá thực hiện hợp đồng. Nếu không thỏa thuận được thì nhà trường tiến hành đấu thầu rộng rãi theo quy định.

- Đơn vị trúng thầu sẽ ký quỹ số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) cho nhà trường trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng (khi kết thúc hợp đồng sẽ hoàn trả lại).

- Sau khi hết hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại.

13. Trường hợp vi phạm quy định khi đấu thầu:

- Những trường hợp dưới đây được xem như là vi phạm quy định khi đấu thầu:

+ Nhà thầu bị phát hiện vi phạm về hồ sơ tham gia đấu thầu hoặc có sự cạnh tranh thiếu công bằng với nhà thầu khác.

+ Nhà thầu đưa ra giá thầu thấp hơn so với mức giá khởi điểm quy định (150.000.000 đồng/năm học).

+ Nhà thầu vắng mặt hoặc xin rút lại hồ sơ hoặc xin rút lại giá đã đưa ra trong quá trình đấu thầu.

+ Nhà thầu gây mất trật tự trong quá trình đấu thầu và được Ban tổ chức đấu thầu nhắc nhở nhiều lần.

+ Nhà thầu đã trúng thầu nhưng vì bất kỳ lý do gì đã không thực hiện ký hợp đồng.

- Nhà thầu vi phạm một trong các quy định trên sẽ không được tiếp tục tham gia đấu thầu và sẽ không được hoàn lại số tiền bảo đảm tham gia đấu thầu (5.000.000 đồng) đã đóng khi đăng ký tham gia đấu thầu.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ, Ban Giám hiệu, công đoàn trường (để biết);

- Văn thư trường (để niêm yết);

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU THẦU

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

BÀNH THU THẢO

 

 

 

 


QUY TRÌNH ĐẤU THẦU CĂNG TIN

TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA NĂM 2018

 
 

 

1.      Thông báo tham gia đấu thầu: Niêm yết thông báo tại bảng thông báo của trường, thông báo cho CB-GV-NV, cha mẹ học sinh và đăng trên trang WEB của trường.

2.      Phát hành và nhận hồ sơ tham gia đấu thầu: Mua hồ sơ tham gia đấu thầu tại Văn phòng trường từ 07g30’ ngày 01/8/2018 đến 16g00’ ngày 08/8/2018.

3.      Nộp hồ sơ và đóng lệ phí bảo đảm tham gia đấu thầu: Từ 07g30’ ngày 01/8/2018 đến 16g00’ ngày 08/8/2018.

4.      Thời gian, địa điểm mở thầu và công bố trúng thầu: Vào lúc 08g30’ ngày 09/8/2018, tại phòng Hội đồng của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

5.      Trả lệ phí bảo đảm tham gia đấu thầu cho các đối tác sau khi kết thúc đấu thầu: Ngày 10/8/2018.

 

Liên kết hữu ích
TIN MỚI CẬP NHẬT

Tổng kết hoạt động ngoại khóa tháng 4/2018

thpt chuyen hoang le kha

Thiết thực chào mừng 43 năm ngày Thống nhất đất nước 30/4, thầy trò Trường THPT chuyên HLK đã thực hiện một số công tác ngoại khóa như sau:

Những hoạt động chính của Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha 6 tuần đầu năm học 2017-2018

thpt chuyen hoang le kha

Trong 6 tuần đầu năm học, tập thể giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha đã có nhiều hoạt động sôi nổi, tạo không khí phấn khởi cho năm học mới đạt nhiều thành tích.

Rung chuông vàng với chủ đề “Tôi yêu biển đảo Việt Nam”

thpt chuyen hoang le kha

Thành Đoàn thành phố Tây Ninh phối hợp với Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Tôi yêu biển đảo Việt Nam”

 

Hoạt động của CH Khuyến học năm học 2016-2017

thpt chuyen hoang le kha

Chi hội Khuyến học Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp, mạnh thường quân, cha mẹ học sinh đã giúp đỡ vào quỹ khuyến học của nhà trường năm học 2016-2017 và đầu năm học 2017-2018

Trường đạt thành tích cao tại Trại hè Phương Nam lần IV - Cà Mau

thpt chuyen hoang le kha

 Trại hè Phương Nam lần IV (2017) được tổ chức tại Cà Mau từ ngày 21 – 23/7. Hơn 800 cán bộ , giáo viên và học sinh các trường THPT chuyên các tỉnh, thành khu vực  Nam bộ đã tham dự.

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online: 14
Lượt viếng thăm: 2451026