Hướng dẫn thực hiện sáng kiến năm học 2018-2019 (25/3/2019)

THÔNG BÁO

V/v THỰC HIỆN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2018 – 2019

 

I. Đối với đề tài cá nhân không nộp về Sở GD- ĐT:

 Thầy/cô nộp đề tài bản in đã đóng cuốn tại phòng cô Trúc (VP)

 

Hạn chót 16g00 ngày thứ 5, 2/5/2019.

 

II. Đối với đề tài cấp cơ sở (nộp về Sở GD-ĐT)

     Thầy/cô chuẩn bị hồ sơ, đề tài cụ thể như sau:
1. Túi nhựa có nút (màu trắng) để đựng tất cả các loại hồ sơ, đề tài.

2. Phiếu đăng kí xét công nhận đề tài (có mẫu đính kèm thông báo)

3. Bản tóm tắt đề tài (có mẫu đính kèm thông báo)

4. Phiếu tự chấm điểm (có mẫu đính kèm thông báo)

5. Đề tài 01 cuốn (thực hiện theo quy cách của Sở quy định) – phiếu chấm điểm của HĐ đơn vị, HĐ cấp ngành GD in và đóng ở theo hướng dẫn của Đề cương hướng dẫn (Đề cương đính kèm thông báo).

 

*** Ngoài ra, CB-GV-NV tự nhập online nội dung tên đề tài, người thực hiện, điểm tự chấm, … vào trang tính excel do nhà trường cung cấp, gửi gmail cá nhân. (Sẽ gửi cho Thầy Cô sau)

Thời gian nhập trang tính, nộp hồ sơ, đề tài tại phòng cô Trúc, hạn chót 16g00 ngày thứ 6, 29/3/2019.

 

Liên kết hữu ích