Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của trường (26/4/2019)

THÔNG BÁO

Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý 

của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha

1.      Số điện thoại đường dây nóng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

1

Bành Thu Thảo

Hiệu trưởng

 0276 3823816 - 0914855983

2

Dương Minh Hiển Tố

Phó hiệu trưởng

 0276 3822860 - 0989034606

3

Lê Bá Thơm

Phó hiệu trưởng

 0276 3822860 - 0989219296

4

Hà Thị Kim Trúc

Tổ trưởng Văn phòng

 0276 3822860 

 

2. Hộp thư góp ý (thông qua 02 hình thức):

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ:     c3hoanglekha.tayninh@moet.edu.vn hoặc annatruc1990@gmail.com 

 - Góp ý bằng thư theo hình thức thông thường gửi trực tiếp tại “Hộp thư góp ý” được đặt tại trụ sở Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 368, đường Trường Chinh, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận   

               - Những nội dung quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của trường THPT chuyên  Hoàng Lê Kha;

- Thái độ trách nhiệm, tác phong trong thi hành công vụ và đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động thuộc trường THPT chuyên  Hoàng Lê Kha;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các cán bộ, công chức và người lao động thuộc trường THPT chuyên  Hoàng Lê Kha;

- Phản ánh những tiêu cực, sách nhiễu của cán bộ, công chức và người lao động thuộc trường THPT chuyên  Hoàng Lê Kha khi thi hành nhiệm vụ;

- Phản ánh những vướng mắc, bất cập của chính sách, chế độ thuộc lĩnh vực quản lý của trường THPT chuyên  Hoàng Lê Kha.

4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh  

 - Thuộc thẩm quyền giải quyết của trường THPT chuyên  Hoàng Lê Kha;

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

- Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.

 *Lưu ý: Khi phản ánh đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin phải chính xác, rõ ràng, có đầy đủ chứng cứ (hình ảnh, ghi âm, giấy tờ liên quan…), đồng thời chịu trách nhiệm về thông tin đã phản ánh. Riêng đối với nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

Trường THPT chuyên  Hoàng Lê Kha thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi có yêu cầu, bức xúc kịp thời phản ảnh về trường THPT chuyên  Hoàng Lê Kha để chúng tôi tiếp nhận và xử lý, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng./.

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích