Thông báo Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 (9/7/2019)

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA

 

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

 

Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha thông báo công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020 của nhà trường như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự thi:

- Tuổi vào học lớp 10 là 15 tuổi. Trường hợp vượt tuổi hoặc được gia hạn thêm tuổi được thực hiện theo Khoản 1 và 2 - Điều 37 - Chương V của Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Tuyển sinh toàn quốc;

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên; (lưu ý không quy định thi vào chuyên nào thì môn đó ở lớp 9 phải đạt điểm trung bình khá, giỏi chỉ cần xếp loại học lực và hạnh kiểm từ khá của các lớp cấp THCS  trở lên là được; ví dụ thi chuyên Hóa thì môn Hóa cả năm lớp 9 có thể từ 5.0 đến 10.0);

- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

2. Hồ sơ tuyển sinh: (thực hiện chung một loại hồ sơ đối với trường THPT và cả thi tuyển vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha). Hồ sơ gồm:

* Tất cả các hồ sơ này được cho vào túi đựng do Sở GD&ĐT đã phát hành.

 Một số lưu ý:

* HS thi vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha thì trực tiếp nộp hồ sơ tại trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha

* Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha không tuyển thẳng, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng thêm nhưng thí sinh phải nộp đủ hồ sơ theo quy định để còn xét tuyển vào các trường THPT khác theo các đợt xét tuyển. (Điểm khuyến khích do đạt giải trong kỳ thi HSG, thi nghề,…: không được tính cho tất cả các trường)

3. Thời gian:

- Ngày nộp hồ sơ: 14/5/2019 đến 18/5/2019

- Ngày báo cáo số liệu tuyển sinh: 15 giờ 00 ngày 18/5/2019

- Ngày thi: 02 ngày, 01/6/2019 (các môn không chuyên) và 02/6/2019 (các môn chuyên)

- Ngày công báo kết quả: 14/6/2019

- Nhận đơn phúc khảo kết quả thi: Từ 14/6/2019 đến ngày 17/6/2019

- Ngày 21/6/2019 nhận kết quả phúc khảo

- Ngày công bố danh sách trúng tuyển: 21/6/2019

- Ngày trả hồ sơ cho thí sinh không trúng tuyển: (Thông báo cụ thể sau)

* Thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha phải trực tiếp rút hồ sơ và nộp để dự xét vào trường thực hiện phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển (nếu có và đã đăng ký từ đầu).

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Nguyên tắc tuyển sinh:

- Người học căn cứ theo lịch thi và được đăng ký dự thi nhiều nhất là 02 môn chuyên (môn chuyên 1 và môn chuyên 2). Nếu không trúng tuyển ở môn chuyên 1, người học được tiếp tục xét ở môn chuyên 2.

- Mỗi người học dự thi 3 môn không chuyên (Toán, Văn, Tiếng Anh) và nhiều nhất là 02 môn chuyên.

4.2. Tổ chức tuyển sinh: 2 vòng

- Vòng 1 (Sơ tuyển): Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định; thí sinh phải ghi lại số điện thoại của cha, mẹ hoặc cá nhân để nhà trường thông báo trong trường hợp có vấn đề về hồ sơ trong vòng sơ tuyển.

- Vòng 2 (Thi tuyển):

 Thí sinh đạt ở vòng sơ tuyển phải tiếp tục dự thi các môn không chuyên (Ngữ văn không chuyên; Toán không chuyên, Tiếng Anh không chuyên) và nhiều nhất là hai môn chuyên.

5.  Môn thi:

- Thi viết, gồm: Ngữ văn không chuyên (hệ số 1, 120 phút); Toán không chuyên (hệ số 1, 120 phút); Tiếng Anh không chuyên (hệ số 1, 60 phút);

- Môn chuyên: Ngữ văn (150 phút), Toán (150 phút), Vật lí (150 phút), Hoá học (120 phút), Sinh học (150 phút), Tiếng Anh (150 phút, có phần nghe). Các môn chuyên được tính hệ số 2;

 6. Số lớp tuyển sinh: 09 lớp, gồm: 1 lớp chuyên Toán, 1 lớp chuyên Vật lí, 1 lớp chuyên Hoá học, 1 lớp chuyên Sinh học, 1 lớp chuyên Ngữ văn, 1 lớp chuyên Tiếng Anh, 1 lớp chuyên Tin học và 02 lớp tạo nguồn.

 7. Quy định việc xét tuyển vào lớp 10 trường chuyên:

- Điểm xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số); 

+ Điểm xét tuyển vào lớp dự nguồn là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1).

- Nguyên tắc xét tuyển:

+ Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

+ Thí sinh không trúng tuyển môn chuyên 1 được tiếp tục xét theo kết quả môn chuyên 2.

+ Thí sinh không trúng tuyển môn chuyên 1, 2 được tiếp tục xét vào các lớp Nguồn (nếu có nguyện vọng và đã đăng ký từ đầu).

+ Thí sinh không trúng tuyển vào trường chuyên được tiếp tục dự xét tuyển vào các trường THPT khác theo qui định (nếu có và đã đăng ký ngay từ đầu).

8. Ngày thi, buổi thi :

Ngày 01/6/2019:

Buổi Sáng: + Thi Ngữ văn không chuyên, thời gian làm bài 120 phút.

                    + Thi Tiếng Anh không chuyên, thời gian làm bài 60 phút.

Buổi Chiều:  Thi Toán không chuyên, thời gian làm bài 120 phút.

Ngày 02/6/2019:

Buổi Sáng: Thi môn Ngữ văn chuyên và  Toán  chuyên, thời gian làm bài 150 phút

Buổi Chiều: Thi các môn chuyên Sinh học, Vật lý, Tiếng Anh  (thời gian làm bài mỗi môn là 150 phút   môn Hóa học chuyên 120 phút);

9. Phúc khảo:

- Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi, thí sinh nộp đơn phúc khảo theo mẫu và đúng thời gian quy định tại trường trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha

 


MỘT SỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC

1. Cơ hội nhiều hơn:

Thi vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha học sinh có 07 cơ hội vào lớp 10 (so với 04 cơ hội của các trường THPT khác):

- Thứ nhất, được vào lớp chuyên theo môn 1, nếu đủ điểm xét vào chuyên và có đăng ký dự thi;

- Thứ hai, được vào các lớp chuyên theo môn chuyên 2, nếu thi cả hai môn chuyên và không đủ điểm môn chuyên 1;

- Thứ ba, được xét vào lớp dự nguồn của trường chuyên nếu không được vào lớp chuyên;

- Thứ tư, rút hồ sơ và nộp về các trường thực hiện phương thức kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển đợt 1, công bố vào ngày 1/7/2019.

- Thứ năm, nếu không đậu đợt 1, học sinh chuyển về trường xét tuyển đợt 2 (đợt bổ sung chỉ dành cho trường THPT Trần Đại Nghĩa và THPT Nguyễn Chí Thanh, công bố trúng tuyển ngày 6/7/2019.

- Thứ sáu, nếu không đậu đợt 2, học sinh chuyển về trường xét tuyển đợt 3. Gồm tất cả các trường THPT thực hiện phương thức xét tuyển, kể cả các Trung tâm GDNN - GDTX. Công bố trúng tuyển ngày 19/7/2019

- Thứ bảy, nếu không đủ điểm xét đợt 3, học sinh chuyển hồ sơ về các trường còn chưa đủ chỉ tiêu tiếp tục xét tuyển đợt bổ sung. Công bố trúng tuyển ngày 29/7/2019.

 * Lưu ý

- Hồ sơ không trúng tuyển vào trường chuyên Hoàng Lê Kha chuyển về trường THPT xét thi tuyển đợt 1 của HS được xem như là hồ sơ NV1 vào trường THPT đó (Không bị cộng điểm chênh lệch gì)

- Khi thi vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, học sinh được tính điểm ít nhất theo 3 cách (điểm vào chuyên, điểm dự nguồn và điểm dùng xét vào các trưởng THPT khác.). Ví dụ: Học sinh Nguyễn Thị Dịu Dàng đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên HLK, có điểm như sau:

- Không chuyên: Văn: 7đ , Toán: 9đ , Anh: 9đ.

- Môn chuyên 1: 7đ, môn chuyên 2: 8đ.

Lúc đó em được tính điểm theo các cách như sau:

* Điểm chuyên 1:       (7+9+9) + (7x2) = 39đ;

* Điểm chuyên 2:       (7+9+9) + (8x2) = 41đ;

* Điểm dự nguồn:      (7+9+9+8) = 33đ;

2. Thực hiện qui chế trường chuyên:

Các bậc phụ huynh, khi cho con em thi tuyển vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, nên đọc Quy chế hoạt động trường THPT chuyên (ban hành kèm Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 02 năm 2012 Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) để hiểu rõ hết các hoạt động của trường và các quy định dành cho học sinh như thi học sinh giỏi, chuyển ra khỏi lớp chuyên hoặc trường chuyên…

* Xin liên hệ tại trực tiếp Phòng Giáo vụ trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha để biết thêm chi tiết

* Hoặc truy cập website : http://thpt-hoanglekha-tayninh.edu.vn

* Trường hợp cần trao đổi/phản hồi thông tin gấp vui lòng liên hệ:

-  Hiệu trưởng:            0914855983    (Cô Bành Thu Thảo);

- Phó Hiệu trưởng:      0989219296    (Thầy Lê Bá Thơm);

                                              

Hiệu trưởng

(đã ký)

BÀNH THU THẢO

 

LỊCH THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA

 

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

01/6/2019

SÁNG

NGỮ VĂN

(không chuyên)

120 phút

7 giờ 05

7 giờ 10

TIẾNG ANH

(không chuyên)

60 phút

9 giờ 45

9 giờ 50

CHIỀU

TOÁN

(không chuyên)

120 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

02/6/2019

(dành cho thí sinh có đăng kí dự thi vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha)

SÁNG

NGỮ VĂN

(chuyên)

150 phút

7 giờ 05

7 giờ 10

TOÁN

(chuyên)

150 phút

7 giờ 05

7 giờ 10

CHIỀU

VẬT LÍ

(chuyên)

150 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

HÓA HỌC

(chuyên)

120 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

SINH HỌC

(chuyên)

150 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

TIẾNG ANH

(chuyên)

150 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích