Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 (9/7/2019)

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 và thi tuyển vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha ngày khoá ngày 01/6/2019;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng tuyển sinh trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha ngày           27/6/2019;

Hội đồng xét tuyển sinh trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 như sau:

 

TT

LỚP

ĐIỂM CHUẨN

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

Tổng điểm

Bình quân

1

Văn

35.25

7.05

35

NV Chuyên 2: 12

2

Anh

34.95

6.99

35

 

3

Toán

33.5

6.7

35

NV Chuyên 2: 01

4

29.5

5.9

34

NV Chuyên 2: 01

5

Hoá

28.25

5.65

34

NV Chuyên 2: 01

6

Sinh

27.5

5.5

33

NV Chuyên 2: 01

7

Tin học

29.5

5.9

34

NV Chuyên 2: 31

8

Nguồn

25.5

6.38

92

 

CỘNG

 

 

332

 

 

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích