Kế hoạch tuyển bổ sung học sinh vào 02 lớp 11 chuyên Toán, Hóa ở học kì 2 năm học 2019-2020 (14/1/2020)

 KẾ HOẠCH

Tuyển bổ sung học sinh vào 02 lớp 11 chuyên Toán, Hóa

Học kì 2 Năm học 2019-2020

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ tình hình sĩ số học sinh hiện tại và nhằm tăng cường học sinh có chất lượng tham gia đội tuyển học sinh giỏi, Ban Giám hiệu trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha xây dựng kế hoạch tuyển bổ sung học sinh vào 02 lớp 11 chuyên Toán, Hóa ở học kì 2 năm học 2019-2020 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH BỔ SUNG

Lớp 11 chuyên: 02 học sinh, cụ thể Toán: 01; Hóa học: 01.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN BỔ SUNG

1. Đối tượng dự tuyển: Học sinh đã hoàn thành xong chương trình lớp 10 và học kì 1 lớp 11 ở các trường THPT khác trong tỉnh Tây Ninh.

2. Điều kiện dự tuyển: Năm học lớp 10 và học kì 1 lớp 11 có môn dự kiểm tra vào chuyên phải đạt điểm trung bình từ 8,0 trở lên; học lực xếp loại giỏi, hạnh kiểm xếp loại tốt.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung kiểm tra: Thí sinh làm 01 bài kiểm tra theo hình thức tự luận của môn chuyên đã đăng ký theo chương trình học kì 1 của lớp 11 với thời gian làm bài 150 phút.

2. Điều kiện trúng tuyển: Học sinh có điểm bài kiểm tra môn chuyên đạt từ 8,0 trở lên (thang điểm 10) và có đầy đủ điều kiện dự tuyển, hồ sơ hợp lệ.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Đơn xin dự tuyển bổ sung vào lớp chuyên (theo mẫu).

- Bản photo học bạ có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (chỉ áp dụng đối với học sinh trường khác, không áp dụng đối với học sinh trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha).

- Hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp tại Văn phòng trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (số 368, đường Trường Chinh, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại: 0276.3822860).

V. TỔ CHỨC TUYỂN BỔ SUNG

- Ngày 13/01/2020: Trường gửi tờ trình và kế hoạch tuyển bổ sung học sinh vào 02 lớp 11 chuyên Toán, Hóa ở học kì 2 năm học 2019-2020 xin ý kiến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh.

- Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 20/01/2020: phổ biến kế hoạch đến học sinh và tiếp nhận đơn xin dự tuyển bổ sung vào lớp chuyên tại trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

- Ngày 03/02/2020: Học sinh có mặt tại trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha lúc 07 giờ 00 phút để dự tuyển.

- Ngày 05/02/2020: công bố kết quả điểm và nhận đơn phúc khảo (nếu có) đến hết ngày 07/02/2020.

- Ngày 10/02/2020: công bố kết quả trúng tuyển bổ sung và làm thủ tục nhập học.

Trên đây là kế hoạch tuyển bổ sung học sinh vào 02 lớp 11 chuyên Toán, Hóa ở học kì 2 năm học 2019-2020 của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích