Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp THPT năm 2019 (11/3/2020)

 THÔNG BÁO

V/v phát bằng Tốt nghiệp THPT năm 2019

- Thời gian: Các buổi sáng thứ hai đến thứ sáu từ 07h00 đến 11h00, bắt đầu từ ngày 13/3/2020 (thứ sáu).
- Địa điểm: phòng Hành chính của trường (gặp cô Nhàn - Giáo vụ).
- Đối tượng nhận:
+ Các thí sinh tự do đã đăng ký thi tại trường chuyên Hoàng Lê Kha được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019.
+ Các em học sinh khóa 23 (2016-2019) của trường được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019.
+ Riêng các em học sinh các khóa trước chưa nhận bằng Tốt nghiệp THPT thì cũng nhanh chóng vào trường nhận bằng.
- Thủ tục:
+ Đem theo giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu.
+ Cho biết Điểm thi (địa điểm dự thi ở trường THPT nào) như trong giấy báo dự thi để điền vào Sổ cấp phát bằng.
+ Nhớ ký tên vào Sổ đăng bộ của trường khi nhận bằng.
+ Trường hợp nhận thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (tải mẫu đính kèm bên dưới).
* Lưu ý: Do đang trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên rất mong các em khi vào trường nhớ mang khẩu trang, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì không được vào trường. Cảm ơn!

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích