DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA NĂM HỌC 2020-2021 (3/7/2020)

Sau khi nộp xong hồ sơ, đến cuối ngày, học sinh tải file danh sách đính kèm dưới đây để kiểm dò thông tin của mình về họ tên; giới tính; ngày sinh; nơi sinh; học sinh trường; điểm trung bình lớp 6, 7, 8, 9; điểm trung bình cộng; điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có); môn chuyên 1; môn chuyên 2; đăng ký lớp nguồn; tên trường THPT NV1; số điện thoại;...

Nếu học sinh phát hiện có sai sót thì điện thoại số 0276.3822860 trong giờ hành chính (kể cả thứ 7, CN) để yêu cầu điều chỉnh (yêu cầu nói rõ mã hồ sơ, họ tên, nội dung sai sót, nội dung đề nghị điều chỉnh lại cho đúng).

Ngoài ra, trường còn công khai số liệu đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha theo file tổng hợp số liệu đính kèm. Cảm ơn!

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích