THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA NĂM HỌC 2020-2021 (12/7/2020)

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA

NĂM HỌC 2020-2021

 

I. CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ TUYỂN SINH:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Lớp

Mã môn chuyên

Số lớp

Số học sinh/ lớp

Tổng số học sinh

Chuyên Toán

TO

01

35

35

Chuyên Vật lí

LI

01

35

35

Chuyên Hóa học

HO

01

35

35

Chuyên Sinh học

SI

01

35

35

Chuyên Tin học

TI

01

35

35

Chuyên Ngữ văn

VA

01

35

35

Chuyên Tiếng Anh

AN

01

35

35

Nguồn

(lớp không chuyên)

 

02

45

90

Tổng cộng

 

09

 

335

2. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển sinh:

Là người học đã tốt nghiệp THCS theo chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên, có độ tuổi được quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;

Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

3. Hồ sơ tuyển sinh:

1.  02 Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 10 giống nhau (do Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành, Phiếu số 1 nộp cho trường đăng kí dự tuyển và Phiếu số 2 do người học lưu giữ để phục vụ kiểm tra khi cần thiết)

2. 02 Ảnh 3 X 4 (không quá 6 tháng tính đến ngày đăng kí dự tuyển)

3. 01 Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

4. Bản chính Bằng tốt nghiệp THCS (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ các năm trước) hoặc Giấy Chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với người học tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020).

5. Bản chính Học bạ cấp THCS.

6. Giấy xác nhận hưởng chế độ tuyển thẳng, ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

7. Giấy xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học tốt nghiệp THCS từ các năm học trước).

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Nguyên tắc tuyển sinh:

a. Người học được đăng kí dự thi nhiều nhất là 02 môn chuyên phù hợp với lịch thi quy định (môn chuyên 1, môn chuyên 2). Nếu không trúng tuyển ở môn chuyên 1, người học được tiếp tục xét ở môn chuyên 2.

b. Mỗi người học dự thi 2 môn không chuyên, gồm: Toán không chuyên, Ngữ văn không chuyên và nhiều nhất 02 môn chuyên. Người học có nguyện vọng thi vào lớp chuyên Tin học (nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2) phải dự thi môn Toán chuyên.

c. Kỳ thi vào trường chuyên được tổ chức thi 04 buổi thi, gồm: Buổi 1: Ngữ văn không chuyên; Buổi 2: Toán không chuyên; Buổi 3: Ngữ văn chuyên, Toán chuyên; Buổi 4: Vật lí chuyên, Hóa học chuyên, Sinh học chuyên, Tiếng Anh chuyên.

2. Tổ chức tuyển sinh: 2 vòng

Vòng 1 (sơ tuyển): Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tổ chức kiểm tra hồ sơ người học đảm bảo hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định.

Vòng 2 (thi tuyển): Thí sinh đạt ở vòng sơ tuyển phải tiếp tục dự thi các môn không chuyên (Ngữ văn không chuyên; Toán không chuyên) và nhiều nhất là 2 môn chuyên.

Môn thi: Thi viết, gồm: Ngữ văn không chuyên (hệ số 1, 120 phút); Toán không chuyên (hệ số 1, 120 phút); môn chuyên: Ngữ văn (150 phút), Toán (150 phút), Vật lí (150 phút), Hoá học (120 phút), Sinh học (150 phút), Tiếng Anh (150 phút, có phần nghe). Các môn chuyên được tính hệ số 2.

3. Quy định trong việc xét tuyển:

a. Điểm xét tuyển:

a.1 Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);

a.2 Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên (lớp 10 Nguồn) là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1).

b. Nguyên tắc xét tuyển:

b.1 Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

b.2 Thí sinh không trúng tuyển ở môn chuyên 1 được tiếp tục xét tuyển theo kết quả môn chuyên 2.

b.3 Thí sinh không trúng tuyển ở môn chuyên 1, môn chuyên 2 được tiếp tục xét tuyển vào lớp 10 Nguồn (lớp không chuyên).

b.4 Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Nguồn như sau:

b.4.1. Chỉ xét đối với thí sinh có đăng kí nguyện vọng vào lớp 10 Nguồn từ ban đầu.

b.4.2. Thí sinh thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

b.4.3. Điểm xét tuyển vào lớp 10 Nguồn là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên. Trường hợp thí sinh dự thi 02 môn chuyên, sẽ được tính ở môn chuyên nào có điểm số cao nhất (điểm các bài thi chuyên, không chuyên đều tính hệ số 1).

c. Thí sinh không trúng tuyển vào trường chuyên được tiếp tục dự xét tuyển vào trường thực hiện phương thức kết hợp giữa thi và xét (nếu có và được đăng kí từ đầu).

III. CÁC MỐC THỜI GIAN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA NĂM HỌC 2020-2021

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

1                  

- Người học có nhu cầu tiến hành đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ trực tiếp vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

- Trường tổ chức nhận, kiểm tra hồ sơ và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT.

Từ 02/7/2020

đến 16 giờ 00,

ngày 07/7/2020

2                  

In danh sách, các bảng biểu theo quy định.

Hoàn thành trước ngày 08/7/2020

3                  

Kiểm tra chéo hồ sơ đăng kí dự thi.

Ngày 08/7/2020

4                  

Thông báo người học không đủ điều kiện dự tuyển

Ngày 09/7/2020

5                  

Nghe sinh hoạt quy chế thi tại trường chuyên và nhận giấy báo dự thi.

Ngày 16/7/2020

6                  

Thi tuyển sinh theo lịch thi.

Ngày 17/7 và 18/7/2020

7                  

Công bố kết quả thi.

Ngày 24/7/2020

8                  

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi.

Hoàn thành chậm nhất 15 giờ 00, ngày 28/7/2020

9                  

- Công bố kết quả phúc khảo bài thi.

- Công bố kết quả trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Ngày 31/7/2020

IV. LỊCH THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021

(Dành cho Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha

và các trường THPT thực hiện phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển)

Ngày thi

Buổi

thi

Môn thi

Thời

gian

làm bài

Giờ

phát

đề thi

Giờ

bắt đầu

làm bài

Ghi chú

17/7/2020

(Thứ sáu)

SÁNG

NGỮ VĂN

(không chuyên)

120 phút

07 giờ 05

07 giờ 10

 

CHIỀU

TOÁN

(không chuyên)

120 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha

tiếp tục dự thi ngày 18/7/2020

18/7/2020

(Thứ bảy)

SÁNG

NGỮ VĂN

(chuyên)

150 phút

07 giờ 05

07 giờ 10

 

TOÁN

(chuyên)

150 phút

07 giờ 05

07 giờ 10

Thí sinh đăng kí chuyên Tin học (NV1 hoặc NV2) phải dự thi Toán chuyên

CHIỀU

VẬT LÍ

(chuyên)

150 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

HÓA HỌC

(chuyên)

120 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

SINH HỌC

(chuyên)

150 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

TIẾNG ANH

(chuyên)

150 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

V. 7 CÁCH ĐĂNG KÝ ĐÚNG MÔN CHUYÊN 1 VÀ MÔN CHUYÊN 2 PHÙ HỢP VỚI LỊCH THI QUY ĐỊNH

Đăng ký

Cách 1

Cách 2

Cách 3

Cách 4

Cách 5

Cách 6

Cách 7

Môn chuyên 1

Ngữ văn

Toán

Tin học

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Tiếng Anh

Môn chuyên 2 (chọn 1 trong các môn chuyên)

Vật lí

Vật lí

Vật lí

Ngữ văn

Ngữ văn

Ngữ văn

Ngữ văn

Hóa học

Hóa học

Hóa học

Toán

Toán

Toán

Toán

Sinh học

Sinh học

Sinh học

Tin học

Tin học

Tin học

Tin học

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

Tin học

Toán

 

 

 

 

VI. 7 CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN KHI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích
TIN MỚI CẬP NHẬT

Họp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

thpt chuyen hoang le kha

Sáng ngày 20/11/2019, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha đã có buổi họp mặt ấm áp. Đến dự buổi họp mặt có các đại biểu đến từ tỉnh Tây Ninh cùng các nhà tài trợ và toàn thể giáo viên nhân viên và học sinh của trường.

Cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề "Hồ Chí Minh và biển đảo Việt Nam"

thpt chuyen hoang le kha

Sáng ngày 04/11/2019, tại trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, tổ chuyên môn Lịch Sử - Địa đã chủ trì tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề: “Hồ Chí Minh và biển đảo Việt Nam”

Hoạt động của Chi hội Khuyến học năm học 2019-2020

thpt chuyen hoang le kha

 Chi hội Khuyến học Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp, mạnh thường quân, cha mẹ học sinh đã giúp đỡ vào quỹ khuyến học của nhà trường năm học 2019-2020.

Hoạt động của Chi hội Khuyến học năm học 2018-2019

thpt chuyen hoang le kha

 

Chi hội Khuyến học Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp, mạnh thường quân, cha mẹ học sinh đã giúp đỡ vào quỹ khuyến học của nhà trường năm học 2018-2019.

Hoạt động của Chi hội Khuyến học năm học 2017-2018

thpt chuyen hoang le kha

Chi hội Khuyến học Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp, mạnh thường quân, cha mẹ học sinh đã giúp đỡ vào quỹ khuyến học của nhà trường năm học 2017-2018.

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online: 16
Lượt viếng thăm: 2762600