Công văn hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của Sở GDĐT Tây Ninh (28/4/2021)

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 (Kèm theo Hướng dẫn số: 1404/SGDĐT-KT ngày 26/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh)

Gửi kèm lịch thi dành cho Trường THPT chuyên và các trường THPT thực hiện phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển (xem file đính kèm).

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích