THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA NĂM HỌC 2021-2022 (31/5/2021)

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA

NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022; Công văn số 1404/SGDĐT-KT, ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 như sau: 

I. CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ TUYỂN SINH:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Lớp

Mã môn chuyên

Số lớp

Số học sinh/ lớp

Tổng số học sinh

Chuyên Toán

TO

01

35

35

Chuyên Vật lí

LI

01

35

35

Chuyên Hóa học

HO

01

35

35

Chuyên Sinh học

SI

01

35

35

Chuyên Tin học

TI

01

35

35

Chuyên Ngữ văn

VA

01

35

35

Chuyên Tiếng Anh

AN

01

35

35

Nguồn

(lớp không chuyên)

 

02

45

90

Tổng cộng

 

09

 

335

2. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển sinh:

Là người học đã tốt nghiệp THCS theo chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên, có độ tuổi được quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;

Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

3. Hồ sơ tuyển sinh:

1.  02 Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 10 giống nhau (do Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành, Phiếu số 1 nộp cho trường đăng kí dự tuyển và Phiếu số 2 do người học lưu giữ để phục vụ kiểm tra khi cần thiết)

2. 02 Ảnh 3 X 4 (không quá 6 tháng tính đến ngày đăng kí dự tuyển)

3. 01 Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

4. Bản chính Bằng tốt nghiệp THCS (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ các năm trước) hoặc Giấy Chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với người học tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020).

5. Bản chính Học bạ cấp THCS.

6. Giấy xác nhận hưởng chế độ tuyển thẳng, ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có, phục vụ cho đối tượng dự tuyển vào các trường THPT, TT GDNN-GDTX thực hiện phương thức xét tuyển).

7. Giấy xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học tốt nghiệp THCS từ các năm học trước).

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Nguyên tắc tuyển sinh:

a. Học sinh được đăng kí dự thi nhiều nhất là 02 môn chuyên (môn chuyên 1, môn chuyên 2). Nếu không trúng tuyển ở môn chuyên 1, học sinh được tiếp tục xét ở môn chuyên 2.

b. Mỗi học sinh dự thi 3 môn không chuyên, gồm: Toán không chuyên, Ngữ văn không chuyên, Tiếng Anh không chuyên và nhiều nhất 02 môn chuyên phù hợp với lịch thi quy định. Học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên Tin học (nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2) phải dự thi môn Toán chuyên.

c. Kỳ thi vào trường chuyên được tổ chức thi 04 buổi thi, gồm: Buổi 1: Ngữ văn không chuyên, Tiếng Anh không chuyên; Buổi 2: Toán không chuyên; Buổi 3: Ngữ văn chuyên, Toán chuyên; Buổi 4: Vật lí chuyên, Hóa học chuyên, Sinh học chuyên,  Tiếng Anh chuyên.

2. Tổ chức tuyển sinh: 2 vòng

a. Vòng 1 (sơ tuyển): Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tổ chức kiểm tra hồ sơ người học đảm bảo hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định.

b. Vòng 2 (thi tuyển): Thí sinh đạt ở vòng sơ tuyển phải tiếp tục dự thi các môn không chuyên (Ngữ văn không chuyên; Toán không chuyên) và nhiều nhất là 2 môn chuyên.

Môn thi: Thi viết, gồm: Ngữ văn không chuyên (120 phút); Toán không chuyên (120 phút); Tiếng Anh không chuyên (60 phút); môn chuyên: Ngữ văn (150 phút), Toán (150 phút), Vật lí (150 phút), Hoá học (150 phút), Sinh học (150 phút), Tiếng Anh (150 phút, có phần nghe).

- Các môn không chuyên được tính hệ số 1.

- Các môn chuyên được tính hệ số 2.

- Môn Tiếng Anh không chuyên được thực hiện phương thức trắc nghiệm khách quan, các môn không chuyên khác và các môn chuyên được thực hiện theo phương thức tự luận.

3. Quy định trong việc xét tuyển:

a. Điểm xét tuyển:

- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);

- Điểm xét tuyển vào lớp nguồn là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1).

b. Nguyên tắc xét tuyển:

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.

- Thí sinh không trúng tuyển ở môn chuyên 1 được tiếp tục xét tuyển theo kết quả môn chuyên 2.

- Thí sinh không trúng tuyển ở môn chuyên 1, 2 được tiếp tục xét tuyển vào lớp nguồn (đã được thí sinh đăng kí từ đầu).

- Cách tính điểm xét tuyển vào lớp nguồn như sau:

+ Chỉ xét đối với thí sinh có đăng kí nguyện vọng vào lớp nguồn từ ban đầu.

+ Thí sinh thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.

+ Điểm xét tuyển vào lớp 10 lớp nguồn là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên không tính hệ số. Trường hợp thí sinh dự thi 02 môn chuyên, sẽ được tính ở môn chuyên nào có điểm số cao.

- Thí sinh không trúng tuyển vào trường chuyên được tiếp tục dự xét tuyển vào trường thực hiện phương thức kết hợp giữa thi với xét tuyển (nếu được đăng kí từ ban đầu).

III. CÁC MỐC THỜI GIAN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA NĂM HỌC 2021-2022

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

1                   

- Học sinh có nhu cầu tiến hành đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ trực tiếp vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

- Trường tổ chức nhận, kiểm tra hồ sơ và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT.

Từ 17/5 đến
16 giờ 00,
ngày 23/5/2021

2                   

In danh sách, các bảng biểu theo quy định.

Hoàn thành chậm nhất đến 10 giờ 00, ngày 24/5/2021

3                   

Thông báo công khai các trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển

Hoàn thành chậm nhất đến 16 giờ 00, ngày 24/5/2021

4                   

Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ đăng kí dự thi

Ngày 25/5/2021

5                   

Thành lập các Hội đồng coi thi, chấm thi, Hội đồng tuyển sinh và in các bảng biểu phục vụ các Hội đồng coi thi

Hoàn thành trước ngày 27/5/2021

6                   

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho lãnh đạo, thư kí các Hội đồng coi thi

02/6/2021

7                   

Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 (Theo lịch thi)

Từ ngày 06/6/2021
đến 08/6/2021

8                   

Tổ chức chấm thi

Từ 08/6 đến 18/6/2021

9                   

Công bố kết quả thi

8 giờ 00, ngày 18/6/2021

10              

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi

Hoàn thành chậm nhất 15 giờ 00, ngày 20/6/2021

11              

Chuyển Danh sách Phúc khảo bài và đơn Phúc khảo bài thi về Sở Giáo dục và Đào tạo

10 giờ 00, ngày 21/6/2021

12              

- Công bố kết quả phúc khảo bài thi.

- Công bố kết quả trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha

23/6/2021

IV. LỊCH THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022

(Dành cho Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha

và các trường THPT thực hiện phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển)

 

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát

đề thi

Giờ

bắt đầu

làm bài

Ghi chú

06/6/2021

SÁNG

07 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Hội đồng coi thi

09 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

07/6/2021

SÁNG

NGỮ VĂN

(không chuyên)

120 phút

7 giờ 05

7 giờ 10

 

TIẾNG ANH

(không chuyên)

60 phút

9 giờ 45

9 giờ 55

 

CHIỀU

TOÁN

(không chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

 

Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tiếp tục dự thi ngày 08/6/2021

08/6/2021

SÁNG

NGỮ VĂN

(chuyên)

150 phút

7 giờ 05

7 giờ 10

 

TOÁN

(chuyên)

150 phút

7 giờ 05

7 giờ 10

Thí sinh đăng kí chuyên Tin học (NV1 hoặc NV2) phải dự thi Toán chuyên

CHIỀU

VẬT LÍ

(chuyên)

150 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

HÓA HỌC

(chuyên)

150 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

SINH HỌC

(chuyên)

150 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

TIẾNG ANH

(chuyên)

150 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

 

V. 7 CÁCH ĐĂNG KÝ ĐÚNG MÔN CHUYÊN 1 VÀ MÔN CHUYÊN 2 PHÙ HỢP VỚI LỊCH THI QUY ĐỊNH

Đăng ký

Cách 1

Cách 2

Cách 3

Cách 4

Cách 5

Cách 6

Cách 7

Môn chuyên 1

Ngữ văn

Toán

Tin học

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Tiếng Anh

Môn chuyên 2 (chọn 1 trong các môn chuyên)

Vật lí

Vật lí

Vật lí

Ngữ văn

Ngữ văn

Ngữ văn

Ngữ văn

Hóa học

Hóa học

Hóa học

Toán

Toán

Toán

Toán

Sinh học

Sinh học

Sinh học

Tin học

Tin học

Tin học

Tin học

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

Tin học

Toán

 

 

 

 

VI. 7 CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN KHI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích