THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021 (ĐẠT VÒNG 1) (18/6/2021)

THÔNG BÁO

Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển

và thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch viên chức

 

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-SNV, ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm học 2020-2021 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1585/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm học 2020-2021  và Thông báo số 121/TB-HLK ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha về việc tuyển dụng viên chức;

Căn cứ vào kết quả của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha thông báo như sau:

1. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển

Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 30, trong đó có 27 trường hợp đủ điều kiện dự tuyển, 03 trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển. (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian, địa điểm hướng dẫn nội dung, hình thức phỏng vấn (đối với vị trí nhân viên giáo vụ) và thực hành tiết dạy (đối với vị trí giáo viên THPT)

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 22/6/2021.

- Địa điểm: Phòng họp B, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, số 368 Trường Chinh, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Nội dung:

+ Hướng dẫn nội dung, hình thức phỏng vấn, thực hành tiết dạy cho tất cả thí sinh.

+ Thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên THPT: được thông báo cụ thể về 01 tiết dạy bắt buộcđược hướng dẫn 01 tiết dạy còn lại theo hình thức bốc thăm.

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn, thực hành tiết dạy

a) Địa điểm: Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, địa chỉ: 368 Trường Chinh, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

b) Thời gian tiến hành: Từ ngày 28/6/2021 đến 30/6/2021:

- 07 giờ 00 phút, ngày 28/6/2021: Thí sinh nghe sinh hoạt quy chế kiểm tra sát hạch phỏng vấn, thực hành tiết dạy.

- 07 giờ 30 phút, ngày 28/6/2021: Bắt đầu kiểm tra sát hạch phỏng vấn, thực hành tiết dạy.

- 13 giờ 00 phút, ngày 28/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021 (Buổi sáng từ 7 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00): Tiếp tục tiến hành kiểm tra cho đến khi kết thúc.

Trên đây là thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức của Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha và thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn, thực hành tiết dạy. Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, số 368 đường Trường Chinh, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 0276 3822860 hoặc 0888765440, 0819191880, 0909570556.

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích