Kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 và thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng phân công công tác, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (17/7/2021)

 THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 và thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng phân công công tác, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

---------------------------------

Căn cứ Quyết định 472/QĐ-SNV ngày 15/7/2021 của Sở Nội vụ về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm học 2020-2021, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha thông báo như sau:

1. Kết quả tuyển dụng: Có 07 trường hợp trúng tuyển viên chức Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm học 2020-2021 (Danh sách công nhận kết quả tuyển dụng đính kèm Quyết định 472/QĐ-SNV).

2. Thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng và phân công về đơn vị:

- Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021: Người trúng tuyển liên hệ Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (số 368 Trường Chinh, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để nhận quyết định tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh phân công về đơn vị công tác.

- Người trúng tuyển trình quyết định tuyển dụng cho hiệu trưởng nhà trường và tiến hành ký kết hợp đồng xác định thời hạn theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Sau khi ký hợp đồng xác định thời hạn với đơn vị, người trúng tuyển bắt đầu thực hiện thời gian tập sự theo quy định.

3. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do Sở Tư pháp cấp.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích