Tin tức >> Tin về đoàn thanh niên

Quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (8/10/2021)

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TẶNG BẰNG KHEN

CHO ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA VÀ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

VÌ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

"TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2021"

-------------------------------------------------------------------

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

 

Liên kết hữu ích