Tin tức >> Tin về trường

Tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong nhà trường (29/4/2022)

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA

 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM TRONG NHÀ TRƯỜNG 

--------------------------

 

Một số hình ảnh: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích