Thiết lập hộp thư tiếp nhận, giải đáp thắc mắc về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học; cao đẳng sư phạm năm 2022. (3/5/2022)

 Sở GDĐT thông báo về việc thiết lập hộp thư tiếp nhận, giải đáp thắc mắc

về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học;

cao đẳng sư phạm năm 2022.

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích