Kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 (16/6/2022)

 

 

KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA NĂM HỌC 2022-2023

Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha thông báo kết quả điểm thi tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha năm học 2022-2023.

Học sinh có nhu cầu phúc khảo điểm sẽ nhận đơn phúc khảo tại trường hoặc tải file mẫu đính kèm điền đầy đủ thông tin và nộp trực tiếp tại Văn phòng trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha kể từ ngày 16/6/2022 đến trước 16h00 ngày 18/6/2022.

 

Trân trọng!

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích