Công văn thiết lập đường dây nóng phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (28/6/2022)

 Để đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc thiết lập đường dây nóng phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

 

1.     Các vấn đề liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

Điện thoại số: 02763815982 ; Di động: 0908181777

                Cán bộ trực điện thoại: Nguyễn Hữu Tài, Trưởng phòng Khảo thí và CNTT, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh.

2.     Các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự:

Điện thoại số: 0918543939

                Cán bộ trực điện thoại: Nguyễn Văn Phong, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Tây Ninh.

 

3.     Các vấn đề liên quan đến y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm:

Điện thoại số: 02763823803; Di động: 0913823053.

               Cán bộ trực điện thoại: Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh.

 

4.           Địa chỉ email tiếp nhận các thông tin về Kỳ thi  tốt nghiệp THPT năm 2022:

phongktkd.sotayninh@moet.edu.vn

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích