Hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT (23/12/2010)

 Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện Chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT như sau:

 

 

1.Mục tiêu: Chương trình chuyên sâu gồm các nội dung kiến thức, kỹ năng nhằm phát triển năng khiếu của học sinh đối với từng môn chuyên.

2.Chương trình, thời lượng  giảng dạy:

         - Đối với các môn chuyên Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc thực hiện theo chương trình nâng cao với thời lượng tăng thêm 50% số tiết theo quy định để thực hiện chương trình chuyên sâu.

        - Đối với  môn chuyên Tin học thực hiện theo chương trình chuẩn với thời lượng tăng thêm 50% số tiết theo quy định để thực hiện chương trình chuyên sâu.

        3. Tài liệu dạy học:

          Đối với mỗi môn chuyên sử dụng sách giáo khoa theo chương trình quy định và tài liệu tham khảo được hướng dẫn cụ thể trong chương trình chuyên sâu.

        4. Kế hoạch dạy học:

         Việc thực hiện chương trình chuyên sâu phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kế hoạch giáo dục được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông.

        5. Đánh giá kết quả học tập của học sinh:

        Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh chuyên thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học có trường, khối THPT chuyên triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo với Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) để giải quyết. 

 

Liên kết hữu ích