Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha: Tuyên truyền kiến thức pháp luật hình sự năm 2010 (20/12/2010)

  Ngày 11/10/2010, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Đoàn trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật hình sự năm 2010.

 
 
 
Đối tượng tuyên truyền phổ biến là hơn 900 học sinh, cán bộ - giáo viên - nhân viên của trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Thị Xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Tại buổi tuyên truyền, các học sinh và giáo viên đã được nghe Báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của Luật hình sự và tham gia xử lý một số tình huống thực tế.
 
Đại diện Phòng cảnh sát hình sự tặng Tư liệu tuyên truyền cho trường
Thông qua hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh và giáo viên trên địa bàn./.

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích