Tin Tức Cựu Học Sinh

Ủng hộ kinh phí hoạt động (27/1/2011)

Hội Cựu học sinh trường THPT hoan nghênh sự đóng góp của các bạn Cựu học sinh lớp 12A3, niên khóa 1995-1998.
Số tiền đóng góp 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng)
Ngày đóng góp: 9/11/2010
Đại diện người gửi: Lê Bảo Ngọc
Email: baongoc113@gmail.com

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích