Tin Tức Cựu Học Sinh
thpt chuyen hoang le kha

Ủng hộ kinh phí hoạt động

(27/1/2011)

Hội Cựu học sinh trường THPT hoan nghênh sự đóng góp của các bạn Cựu học sinh lớp 12A3, niên khóa 1995-1998.
Số tiền đóng góp 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng)

>> Xem chi tiết...
Liên kết hữu ích