Tổ Hóa >> Thông báo >> Xem chi tiết

Giáo viên môn Hóa đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2010 - 2011 (23/12/2010)

 Các giáo viên giảng dạy môn Hóa đăng ký danh hiệu thi đua cụ thể như sau:

 

STT
Họ và tên
Danh hiệu thi đua
Cán bộ CĐ xuất sắc
Nữ 2 giỏi
GĐ nhà giáo văn hóa
Đoàn viên công đoàn xuất sắc
1
Phạm Thị Mỹ Phượng
CSTĐ Cơ sở
 
x
x
x
2
Dương Thị Kiều Phương
CSTĐ Cơ sở
 
x
x
x
3
Đào Lê Quân
CSTĐ Cơ sở
 
 
x
x
4
Huỳnh Ngọc Tâm
CSTĐ Cơ sở
x
x
x
x
5
Nguyễn Bảo Sơn
CSTĐ Cơ sở
 
 
x
x
 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích