Tổ Sinh >> Thông báo >> Xem chi tiết

Giáo viên môn Sinh đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2010 - 2011 (23/12/2010)

  Các giáo viên giảng dạy môn Sinh đăng ký danh hiệu thi đua cụ thể như sau:

 

 

STT
Họ và tên
Danh hiệu thi đua
Nữ 2 giỏi
GĐ nhà giáo văn hóa
Đoàn viên công đoàn xuất sắc
1
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
CSTĐ cấp Tỉnh
x
x
x
2
Nguyễn Đăng Lâm
CSTĐ Cơ sở
 
x
x
3
Lê Văn Tính
CSTĐ Cơ sở
 
x
x
4
Phạm Trần Duy Quang
Lao động tiên tiến
 
x
x

 

 

 
 

Thông tin liên quan:
Liên kết hữu ích